Inici de la pàgina
Inici del contingut

Publicacions


Julià i Muné,
Joan & Lai Lok Yee (1983) «Quatre poemes de Li-Du. Assaig de recreació sinològica», Quaderns de Ponent 3-4 (Lleida), 125-138.

Julià-Muné, Joan (2001), «La Xina: cultura multimil·lenària», Àrnica (Barcelona) 48, 57-68.
– (ed.) (2009a), Visions de la Xina: cultura multimil·lenària. Lleida: IEI.
– (2009b), «Les llengües de la Xina. El contrast fonètic i l’adaptació al català de l’onomàstica xinesa», in Julià-Muné (ed.), 59-80.

Creus, Imma & Julià-Muné, Joan (2010), «De la fonètica descriptiva a l’ortoèpia catalana en l’adaptació fònica dels mots forans: el cas dels idiomes sense grafia llatinitzada», Actes del XV Col·loqui Internacional de l’AILLC (Lleida, 6-11 setembre 2009), vol. I. Barcelona: PAM, p. 407-423.

Julià-Muné, Joan (2011), «La transferència fonotàctica en l’aprenentatge d’L2: el cas de parlants de mandarí que aprenen català», Miscel·lània en Homenatge a M. Wheeler. Alacant: Institut Inter-universitari de Filologia Valenciana («Symposia Philologica», 21), 295-319.

En premsa

Julià-Muné, Joan, «Will major languages ruin minor languages? English and Mandarin vs Catalan and Occitan», I Col·loqui de l’IRIS: Pensar la Identitat (Lleida, 23-24 septiembre 2010).
– «Propuesta de adaptación ortoépica al español de los nombres propios en lengua china», I Congreso Iberoamericano de Estudios Chinos (Barcelona, 25-26 juny 2012).
 (2014), «Catalan», Handbook for Romance Linguistics: Language Acquisition. Berlin/Boston: De Gruyter.